SRZ Rada Žilina - Žilinský kraj, okres Žilina2-0480-1-1 Dunaj č. 1

kaprový, zväzový
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009... celý popis

2-0490-1-1 Dunaj č. 2

kaprový, zväzový
rkm 1766 po rkm 1810 pri obci Sap a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná voda. V úseku od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po železničný most je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe R... celý popis

2-0500-1-1 Dunaj č. 2 - OR spodná inundácia

kaprový, zväzový
Odstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.

2-0510-1-1 Dunaj č. 3

kaprový, zväzový
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hranič... celý popis

2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný priesakový kanál VD

kaprový, zväzový
Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. . Revír nie je hraničná voda.

2-0530-1-1 Dunaj č.3 – Materiálová jama A

kaprový, zväzový
Vodná plocha materiálového jazera A (70 ha) pri obci Vojka. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda. Podmienky rybolovu sú uvedené na vývesnej tabuli a na www. srzrada. sk.

2-0540-1-1 Dunaj č. 3 - Materiálová jama B

kaprový, zväzový
Vodná plocha materiálového jazera B (70ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. - do 31. 5. . Revír nie je hraničná voda.

2-0550-1-1 Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD

kaprový, zväzový
Vodná plocha odpadového kanála (102ha) od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - nie je hraničná voda.

2-0560-1-1 Dunaj č. 3 - OR horná inundácia

kaprový, zväzový
Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie ... celý popis

2-0570-1-1 Dunaj č. 3 - OR stredná inundácia

kaprový, zväzový
Sústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby och... celý popis

2-0580-1-1 Dunaj č. 3 - pravostranný priesakový kanál VD

kaprový, zväzový
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. - do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.

2-0590-1-3 Dunaj č.3 Prívodný kanál VD

kaprový, zväzový
Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29 VD (tabuľa STOP športovej plavbe). Celoročný zákaz rybolovu.

2-0600-1-1 Dunaj č. 3 -pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko Rusovecko - Jarovecký

kaprový, zväzový
Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. - do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.

2-0610-1-1 Dunaj č. 3 - zdrž VD (Hrušov - Čunovo)

kaprový, zväzový
Vodná plocha zdrže (4000ha) na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko-Jaroveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od plavebn... celý popis

2-0620-1-1 Dunaj č. 4

kaprový, zväzový
Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

2-4930-1-1 VN Kráľová

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (1082ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou č. 21/2008 vyhlásené Chránené vtáčie územie Kráľová. Zakázané činnosti na VN Kráľová: Lov rýb z ostrovov /na vtáčom ostrove a na ostrovoch v hornej časti VN pri obci ... celý popis

2-5270-1-1 VN Sĺňava

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý stupeň ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhra... celý popis

3-0830-1-1 Gôtovany - zátoka

kaprový
Vodná plocha (26,5ha) zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.

3-2720-6-1 Orava č. 2

lipňový, zväzový
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po ústie Studeného potoka pri obci Podbiel a potok Raciborský od ústia po pramene. Úsek rieky od ústia Raciborského potoka po lavičku pre peších v Dolnej Lehote predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia s... celý popis

3-5240-1-1 VN Krpeľany

kaprový, zväzový
Vodná plocha spodnej časti nádrže (144ha) od priehradného telesa po ústie bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa - nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkč... celý popis

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže ( 2 160 ha ) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov „Palúdzka" platia samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrácii na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100 m od klietkových chovov rýb... celý popis

3-5480-1-1 VN Nosice

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (488ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

3-5530-1-1 VN Orava

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) - celoročný zákaz lovu rýb. Vo vzdialenosti 200 m od hrádzového telesa, nad a pod ním... celý popis

3-5700-1-1 VN Ružiná

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (170ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na VN je lov povolený zo vzdialenosti 100 m od telesa hrádze až po úsek v západnej časti pri obci Divín, kde je vyhlásená prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej s... celý popis

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (100ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, sta... celý popis

3-6010-1-1 VN Žilina

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (255ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na pozemkoch majite... celý popis

3-6040-4-4 VVN Bešeňová

pstruhový, bez privlastnenia úlovku
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara.

4-1801-1-4 OR Oborín

kaprový, zväzový, bez privlastnenia úlovku
Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) v obci Oborín.

4-3330-1-1 VN Domaša

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (1422ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných o... celý popis

4-3750-1-1 VN Ružín

kaprový, zväzový
Vodná plocha nádrže (390ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po pramene.  Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava

kaprový, zväzový, bez privlastnenia úlovku
Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčk... celý popis
Dnes je Štvrtok
19. 9. 2019

Zmeniť témuPrihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistráciaAnketa

Ulovili ste už sumca s hmotnosťou nad 10kg?

Áno: 655 ľudí


Nie: 642 ľudí


Spolu hlasovalo:
1297 ľudí
Podmienky používania | Zásady ochrany osobných údajov | www.rybacka.eu | Webdesign: Polaris | Webhosting: IT Fresh