Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook

Podmienky používania

Prevádzkovateľ: Ing. Drahomír Polák – Polaris, sv. Cyrila a Metoda 23 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 45233292, DIČ: 1081745929.

Registrovanie na stránke www.rybacka.eu je bezplatné. Používanie služby Webová evidencia úlovkov je spoplatnené cenami uvedenými v cenníku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien za poskytované služby. Zmeny cien sa nevzťahujú na už zaplatené obdobie využívania služieb.

Každý článok a príspevok uverejnený na tejto webovej stránke reprezentuje osobný názor svojho autora. Za svoje príspevky nesie teda každý registrovaný používateľ individuálnu zodpovednosť.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by registrovaným užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s použitím informácií z webovej stránky www.rybacka.eu a využívaním služieb tejto webovej stránky.

Prevádzkovateľ môže zasielať registrovaným užívateľom e-maily súvisiace so službami webovej stránky www.rybacka.eu alebo aj komerčného charakteru.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť poskytovanie služieb webovej stránky www.rybacka.eu alebo zverejňovanie informácií nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke. Nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by registrovaným užívateľom alebo tretím osobám vznikli vplyvom takejto zmeny alebo prerušenia.

Podmienky používania diskusných fór

Každý používateľ diskusných fór nachádzajúcich sa na stránke www.rybacka.eu je zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov SR a taktiež medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom SR.

Používatelia diskusných fór nie sú pri používaní diskusných fór oprávnení rozširovať protizákonné materiály. Za protizákonné materiály sa považujú najmä také materiály, v súvislosti s ktorými došlo alebo môže dôjsť k spáchaniu trestných činov porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona (ďalej len TZ), podnecovania podľa § 337 TZ, schvaľovania trestného činu podľa § 338 TZ, šírenia poplašnej správy podľa § 361 a nasl. TZ, rozširovania detskej pornografie podľa § 369 TZ, ohovárania podľa § 373 TZ, podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a nasl. TZ, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b TZ, podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a TZ.

Používatelia rovnako nie sú oprávnení sprístupňovať odkazy na také webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi SR (napr. stránky rozširujúce extrémizmus, stránky sprístupňujúce detskú pornografiu, stránky porušujúce práva duševného vlastníctva).

Porušenie týchto pravidiel môže mať za následok nielen zmazanie príspevkov porušujúcich ustanovenia právnych predpisov a znemožnenie opätovného prispievania do diskusných fór, ale môže viesť i k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti.

Podmienky používania služby Webová evidencia úlovkov

Služba je určená na osobnú evidenciu úlovkov ulovených v revíroch nachádzajúcich sa na území SR.
Služba nenahradzuje oficiálny záznam o dochádzke k vode a úlovkoch poskytovaným slovenským rybárskym zväzom. Služba slúži iba ako pomôcka pri vyplňovaní záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

Zoznam revírov slovenského rybárskeho zväzu uverejnený na stránke www.rybacka.eu je z voľne dostupných internetových zdrojov.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov nachádzajúcich sa v tomto zozname.

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


Dnes je Štvrtok
20. 6. 2024

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Ulovili ste už sumca s hmotnosťou nad 10kg?

Áno: 1475 ľudí


Nie: 1400 ľudí


Spolu hlasovalo:
2875 ľudíWebová evidencia úlovkov - Rybačka.euBestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá

Webová evidencia úlovkov - Rybačka.eu
BestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá