facebook

Zsady ochrany osobnch dajov

Vetky osobn daje poskytnut uvateom pri registrcii na webovej strnke www.rybacka.eu sa zhromauj vlune pre potreby chodu webovej strnky.
Prevdzkovatelia sa zavzuj ich pouva v slade s prvnymi predpismi, najm v slade so zkonom . 18/2018 Z.z. o ochrane osobnch dajov a GDPR.
Prevdzkovate sa zavzuje, e zhromaden osobn daje neposkytne tretm osobm. V prpade zruenia webovej strnky sa jej prevdzkovate zavzuje zhromaden daje o registrovanch lenoch bez zbytonho odkladu zlikvidova.
Za bezpenos osobnch dajov zodpoved prevdzkovate tm, e ich chrni pred nhodnm, ako aj nezkonnm pokodenm a znienm, nhodnou stratou, zmenou, nedovolenm prstupom a sprstupnenm, ako aj pred akmikovek inmi neprpustnmi formami spracvania. Na tento el pouva primeran technick, organizan a personlne opatrenia zodpovedajce spsobu spracvania.

Kad registrovan len m v svislosti s poskytnutmi osobnmi dajmi tieto prva:
a) vyadova vo veobecne zrozumitenej forme informcie o stave spracvania svojich osobnch dajov v informanom systme
b) vyadova vo veobecne zrozumitenej forme presn informcie o zdroji, z ktorho zskal jeho osobn daje na spracvanie,
c) vyadova vo veobecne zrozumitenej forme odpis jeho osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania,
d) opravu jej nesprvnych, neplnch alebo neaktulnych osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania,
e) likvidciu jeho osobnch dajov, ak bol splnen el ich spracvania,
f) likvidciu jeho osobnch dajov, ktor s predmetom spracvania, ak dolo k porueniu zkona.

Webov strnka www.rybacka.eu zobrazuje reklamy Google AdSense poskytovan spolonosami tretej strany. Tieto spolonosti mu pouva daje (nikdy vak meno, adresu, e-mailov adresu a telefnne slo) o vaich nvtevch tchto alebo inch webovch strnok k poskytovaniu reklm na tovar a sluby, ktor vs zaujmaj.
Spolonos Google (ako dodvate) pouva na zobrazovanie reklm sbory cookie. Vaka sboru cookie DART me spolonos Google zobrazova reklamy uvateom na zklade ich nvtev na webovch strnkach nachdzajcich sa na internete.
Sbor cookie DART spolonosti DoubleClick pouva sluba Google v reklamch zobrazovanch na webovch strnkach astnkov zobrazujcich reklamy AdSense pre obsah. Ke uvate navtvi webov strnku astnka sluby AdSense a zobraz reklamu alebo na u klikne, me by do prehliadaa tohto koncovho uvatea zaslan sbor cookie. daje nazhromaden z tchto sborov cookie umouj astnkom sluby AdSense lepie poskytova a spravova reklamy na svojich strnkach aj v rmci celho internetu.
Prevdzkovate, ktor na svojich strnkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nem s tmto zberom dt ni spolonho. Za zber informci nesie pln zodpovednos spolonos Google.
Ak nechcete, aby o vs boli zhromaovan tieto dta, mete vo svojom prehliadai zakza prijmanie sborov cookie alebo vypn JavaScript.


Dnes je Štvrtok
4. 3. 2021

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Ulovili ste už sumca s hmotnosťou nad 10kg?

Áno: 772 ľudí


Nie: 815 ľudí


Spolu hlasovalo:
1587 ľudíWebová evidencia úlovkov - Rybačka.euBestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá

Webová evidencia úlovkov - Rybačka.eu
BestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá