facebook

MsO SRZ Dunajská Streda - Trnavský kraj, okres Dunajská Streda2-0900-1-1 Jazero Varjaš č. 1 pri Gabčíkove

kaprový
Vodná plocha jazera (1,5ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40cm.

2-0910-1-1 Jazero Varjaš č. 2 pri Gabčíkove

kaprový
Vodná plocha jazera (1,5ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40cm.

2-0920-1-1 Jazero Veľký Les

kaprový
Vodná plocha jazera (2ha) pri obci Gabčíkovo. Lovná miera: lieň 40cm.

2-1210-1-1 Malý Dunaj č. 3

kaprový, zvzov
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda.

2-1950-1-1 OR Trstice

kaprový, zvzov
Odstavené rameno (6ha) Malého Dunaja pri obci Trstice. Lovná miera: lieň 40cm.

2-2230-1-1 Rašelinisko Horná Potôň - Lúky 1-2

kaprový
Vodná plocha dvoch rašelinísk (2ha) pri obci Horná Potôň - Lúky. Lovná miera: lieň 40cm.

2-2240-1-1 Rašelinisko Horná Potôň - Lúky 3

kaprový
Vodná plocha rašeliniska (3ha) pri obci Horná Potôň - Lúky. Lovná miera: lieň 40cm.

2-2850-1-1 Štrkovisko Antónia

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-2900-1-1 Štrkovisko Bartus

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-2920-1-1 Štrkovisko Bellová Ves

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Bellová Ves. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-2930-1-1 Štrkovisko Bendö č. 1

kaprový, zvzov
Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-2940-1-1 Štrkovisko Bendö č. 2

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm

2-2970-1-1 Štrkovisko Blažov

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Blažov. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3000-1-1 Štrkovisko Böky pri Gabčíkove

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3050-1-1 Štrkovisko Čáky

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Orechová Potôň - Lúky. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3080-1-1 Štrkovisko Čečinská Potôň

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Čečinská Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm

2-3250-1-1 Štrkovisko Eliašovce - Krčma

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) v obci Eliášovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm

2-3280-1-1 Štrkovisko Holice

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Holice. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3360-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 1

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3370-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 2

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3380-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 3

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3390-1-1 Štrkovisko Jahodná č. 4

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (8ha) pri obci Jahodná. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3400-1-1 Štrkovisko Jastrabie Kračany

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Jastrabie Kračany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3590-1-1 Štrkovisko Lesné Kračany

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Lesné Kračany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3620-1-1 Štrkovisko Magla - Vrakúň

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (3ha) pri obci Vrakúň. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3680-1-1 Štrkovisko Michal n/O - Kolónia

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (5ha) pri obci Michal na Ostrove. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3720-1-1 Štrkovisko Mógol

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Gabčíkovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3780-1-1 Štrkovisko Ohrady č. 1 a 2

kaprový
Vodná plocha dvoch štrkovísk (8ha) pri obci Ohrady. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3820-1-1 Štrkovisko Orechová Potôň č. 1

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Orechová Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3830-1-1 Štrkovisko Orechová Potôň č. 2

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Orechová Potôň. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3850-1-1 Štrkovisko Padáň

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (2ha) pri obci Padáň. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-3890-1-1 Štrkovisko Polcestie

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (6ha) pri Dunajskej Strede. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-4090-1-1 Štrkovisko Trhová Hradská

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (4ha) pri obci Trhová Hradská. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-4140-1-1 Štrkovisko Veľké Blahovo

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (0,5ha) pri obci Veľké Blahovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-4180-1-1 Štrkovisko Vieska

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1,5ha) pri obci Vieska. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-4220-1-1 Štrkovisko Vitény

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Eliašovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm

2-4230-1-1 Štrkovisko Vydrany

kaprový
Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Vydrany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.  mája v rokoch 2012-2014. Lovná miera: lieň 40cm.

2-5690-1-1 Žitnoostrovské kanály č. 3

kaprový, zvzov
Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove - Vrakúň, Vrakúň - Šarkan, Dobrohošť - Šarkan, Gabčíkovo - Topoľovec, Śulany - Jurová, Trstená na Ostrove - Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dolný Bar - Trhová Hradská po vyústenie z Dunaja... cel popis
Dnes je Pondelok
20. 1. 2020

Zmeniť tému


Prihlásenie

Prihl. meno

HesloRegistrácia


Anketa

Ulovili ste už sumca s hmotnosťou nad 10kg?

Áno: 683 ľudí


Nie: 677 ľudí


Spolu hlasovalo:
1360 ľudíWebová evidencia úlovkov - Rybačka.euBestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá

Webová evidencia úlovkov - Rybačka.eu
BestUbytovanie.sk - Ubytovanie na Slovensku

Bezplatná inzercia - auto-moto, elektro, nehnuteľnosti, práca, služby, šport, zvieratá